نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  3,990 4,000 3,905 3,906
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  4,015 4,030 3,976 3,976
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  4,015 4,015 3,988 3,988
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  4,055 4,055 3,988 3,988
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  4,140 4,140 4,040 4,044
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  4,110 4,140 4,097 4,125
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  4,055 4,112 4,027 4,097
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  4,140 4,140 4,017 4,027
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  4,260 4,260 4,098 4,112
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  4,260 4,260 4,247 4,247
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  4,220 4,260 4,190 4,247
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  4,180 4,220 4,151 4,194
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  4,095 4,190 4,081 4,153
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  4,030 4,095 4,015 4,081
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  4,070 4,110 4,014 4,015
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  4,000 4,070 3,974 4,044
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  4,000 4,000 3,976 3,976
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  3,975 4,000 3,945 3,976
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  3,905 3,975 3,882 3,948
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  3,920 3,920 3,877 3,882
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  3,920 3,920 3,878 3,910
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  3,905 3,920 3,842 3,895
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  3,850 3,905 3,822 3,842
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  3,850 3,850 3,822 3,822
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  3,850 3,850 3,801 3,822
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  3,810 3,850 3,795 3,801
AED نرخ درهم امارات در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  3,825 3,825 3,795 3,796
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.