نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/4 تا 1398/1/3تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  3,675 3,675 3,511 3,511
AED نرخ درهم امارات در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  3,675 3,675 3,511 3,511
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  3,675 3,675 3,511 3,511
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  3,605 3,675 3,508 3,511
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  3,550 3,620 3,509 3,509
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  3,580 3,580 3,508 3,509
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  3,620 3,620 3,535 3,537
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  3,620 3,620 3,568 3,568
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  3,620 3,620 3,500 3,568
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  3,540 3,620 3,498 3,500
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  3,565 3,565 3,497 3,500
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  3,605 3,605 3,512 3,512
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  3,635 3,635 3,551 3,554
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  3,605 3,635 3,554 3,578
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  3,605 3,605 3,554 3,554
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  3,620 3,620 3,551 3,554
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  3,660 3,700 3,432 3,583
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  3,525 3,660 3,427 3,432
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  3,635 3,635 3,458 3,458
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  3,715 3,715 3,540 3,540
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  3,690 3,755 3,594 3,662
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  3,690 3,690 3,594 3,594
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  3,700 3,700 3,594 3,594
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  3,745 3,745 3,608 3,608
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  3,715 3,745 3,622 3,622
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  3,795 3,795 3,662 3,662
AED نرخ درهم امارات در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  3,755 3,850 3,404 3,717
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.