نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  10,050 10,088 9,849 9,851
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  10,145 10,155 10,028 10,028
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  10,180 10,180 10,140 10,148
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  10,325 10,325 10,148 10,148
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  10,550 10,550 10,264 10,299
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  10,515 10,560 10,483 10,519
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  10,430 10,541 10,356 10,483
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  10,640 10,640 10,329 10,356
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  10,960 10,960 10,539 10,574
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  10,925 10,960 10,874 10,874
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  10,860 10,925 10,742 10,874
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  10,760 10,860 10,683 10,788
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  10,520 10,800 10,478 10,683
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  10,390 10,520 10,304 10,478
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  10,495 10,600 10,357 10,358
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  10,305 10,495 10,251 10,434
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  10,300 10,305 10,251 10,251
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  10,275 10,330 10,171 10,251
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  10,100 10,275 10,033 10,207
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  10,140 10,145 10,031 10,033
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  10,140 10,165 10,044 10,117
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  10,100 10,140 9,936 10,074
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  9,965 10,100 9,831 9,936
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  9,920 9,965 9,831 9,831
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  9,935 9,935 9,818 9,831
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  9,925 9,935 9,801 9,818
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  10,025 10,025 9,877 9,877
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.