نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/4 تا 1398/1/3تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  9,620 9,620 9,163 9,163
AUD نرخ دلار استرالیا در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  9,580 9,650 9,163 9,163
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  9,585 9,585 9,163 9,163
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  9,405 9,585 9,144 9,163
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  9,255 9,450 9,141 9,145
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  9,325 9,325 9,137 9,141
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  9,425 9,430 9,207 9,213
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  9,375 9,435 9,238 9,238
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  9,400 9,400 9,092 9,238
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  9,210 9,400 9,065 9,092
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  9,255 9,260 9,079 9,112
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  9,335 9,335 9,094 9,107
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  9,405 9,405 9,203 9,210
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  9,330 9,405 9,200 9,273
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  9,325 9,330 9,200 9,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  9,360 9,370 9,186 9,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  9,510 9,565 8,903 9,247
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  9,185 9,510 8,903 8,903
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  9,450 9,470 8,989 8,994
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  9,670 9,670 9,211 9,211
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  9,620 9,775 9,416 9,529
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  9,655 9,655 9,416 9,416
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  9,735 9,735 9,416 9,416
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  9,840 9,885 9,449 9,455
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  9,795 9,845 9,515 9,515
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  9,945 9,970 9,646 9,646
AUD نرخ دلار استرالیا در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  9,835 10,085 8,915 9,735
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.