نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  14,490 14,540 14,192 14,195
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  14,590 14,640 14,451 14,451
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  14,605 14,620 14,517 14,517
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  14,775 14,775 14,517 14,517
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  15,065 15,065 14,717 14,734
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  15,010 15,090 14,969 15,019
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  14,725 15,010 14,620 14,969
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  15,025 15,025 14,581 14,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  15,475 15,475 14,878 14,927
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  15,450 15,475 15,312 15,312
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  15,220 15,450 15,107 15,312
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  15,025 15,230 14,961 15,122
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  14,765 15,090 14,721 15,006
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  14,555 14,780 14,506 14,721
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  14,700 14,850 14,504 14,506
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  14,430 14,700 14,324 14,612
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  14,420 14,430 14,324 14,324
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  14,395 14,430 14,229 14,324
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  14,075 14,395 13,982 14,291
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  14,105 14,125 13,971 13,982
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  14,120 14,135 13,965 14,073
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  14,070 14,120 13,839 14,031
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  13,885 14,070 13,738 13,839
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  13,870 13,885 13,738 13,738
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  13,900 13,900 13,724 13,738
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  13,705 13,900 13,646 13,724
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  13,835 13,835 13,646 13,646
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.