نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/4 تا 1398/1/3تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  13,600 13,605 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  13,520 13,620 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  13,500 13,520 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  13,230 13,500 12,872 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  13,030 13,295 12,865 12,872
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  13,130 13,130 12,859 12,865
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  13,270 13,280 12,958 12,967
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  13,235 13,270 13,051 13,051
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  13,215 13,255 12,783 13,051
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  12,900 13,215 12,756 12,783
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  12,980 12,980 12,723 12,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  13,145 13,145 12,776 12,776
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  13,240 13,245 12,941 12,951
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  13,150 13,245 13,001 13,039
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  13,145 13,150 13,001 13,001
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  13,250 13,250 12,988 13,001
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  13,435 13,535 12,555 13,110
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  12,950 13,435 12,555 12,555
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  13,365 13,365 12,674 12,694
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  13,665 13,665 13,016 13,017
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  13,565 13,815 13,188 13,466
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  13,605 13,605 13,188 13,188
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  13,630 13,635 13,188 13,188
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  13,745 13,745 13,263 13,265
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  13,645 13,745 13,280 13,287
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  13,945 13,960 13,443 13,450
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  13,795 13,795 12,499 12,499
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.