نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  2,115 2,125 2,072 2,073
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  2,135 2,140 2,110 2,110
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  2,145 2,145 2,129 2,129
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  2,165 2,165 2,129 2,129
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  2,210 2,210 2,155 2,161
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  2,195 2,210 2,188 2,204
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  2,185 2,197 2,168 2,188
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  2,225 2,225 2,163 2,168
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  2,295 2,295 2,207 2,214
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  2,295 2,300 2,286 2,286
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  2,285 2,295 2,262 2,286
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  2,265 2,285 2,251 2,272
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  2,225 2,275 2,214 2,253
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  2,195 2,225 2,176 2,215
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  2,220 2,240 2,189 2,189
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  2,180 2,220 2,167 2,205
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  2,180 2,180 2,168 2,168
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  2,165 2,180 2,151 2,168
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  2,130 2,165 2,117 2,153
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  2,140 2,140 2,113 2,117
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  2,140 2,140 2,115 2,132
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  2,130 2,140 2,096 2,126
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  2,100 2,130 2,082 2,096
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  2,095 2,100 2,082 2,082
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  2,105 2,105 2,077 2,082
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  2,080 2,105 2,073 2,077
CNY نرخ یوان چین در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  2,095 2,095 2,073 2,073
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.