نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  1,665 1,670 1,631 1,631
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  1,680 1,687 1,660 1,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  1,690 1,690 1,680 1,687
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  1,710 1,710 1,685 1,687
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  1,740 1,740 1,695 1,705
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  1,735 1,740 1,725 1,735
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  1,710 1,735 1,698 1,726
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  1,745 1,745 1,693 1,698
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  1,795 1,795 1,728 1,734
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  1,785 1,795 1,780 1,783
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  1,770 1,790 1,754 1,783
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  1,755 1,770 1,747 1,757
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  1,720 1,765 1,716 1,749
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  1,700 1,720 1,684 1,716
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  1,720 1,735 1,694 1,694
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  1,680 1,720 1,677 1,706
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  1,680 1,680 1,675 1,679
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  1,690 1,690 1,669 1,679
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  1,660 1,690 1,651 1,679
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  1,655 1,665 1,646 1,651
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  1,655 1,660 1,642 1,653
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  1,650 1,655 1,624 1,646
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  1,635 1,650 1,617 1,624
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  1,630 1,635 1,617 1,617
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  1,645 1,645 1,617 1,617
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  1,635 1,645 1,621 1,625
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  1,655 1,655 1,628 1,628
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.