نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/4 تا 1398/1/3تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  1,595 1,600 1,515 1,515
NOK نرخ کرون نروژ در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  1,580 1,600 1,515 1,515
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  1,585 1,585 1,515 1,515
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  1,550 1,585 1,507 1,515
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  1,535 1,560 1,508 1,508
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  1,545 1,545 1,511 1,512
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  1,555 1,565 1,523 1,524
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  1,550 1,555 1,523 1,523
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  1,545 1,555 1,498 1,523
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  1,505 1,545 1,488 1,498
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  1,510 1,515 1,484 1,490
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  1,515 1,515 1,484 1,485
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  1,525 1,525 1,493 1,494
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  1,505 1,525 1,505 1,505
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  1,520 1,520 1,505 1,506
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  1,535 1,535 1,505 1,506
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  1,555 1,565 1,453 1,518
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  1,505 1,555 1,453 1,453
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  1,555 1,555 1,472 1,472
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  1,590 1,590 1,515 1,515
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  1,580 1,605 1,544 1,567
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  1,585 1,585 1,544 1,544
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  1,595 1,595 1,544 1,544
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  1,600 1,605 1,546 1,550
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  1,590 1,600 1,546 1,546
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  1,620 1,620 1,564 1,566
NOK نرخ کرون نروژ در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  1,605 1,605 1,453 1,453
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.