نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/4 تا 1398/1/3تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  1,475 1,475 1,403 1,403
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  1,470 1,480 1,403 1,403
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  1,465 1,470 1,403 1,403
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  1,435 1,465 1,394 1,403
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  1,415 1,445 1,394 1,394
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  1,425 1,425 1,395 1,396
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  1,435 1,440 1,405 1,407
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  1,425 1,435 1,405 1,405
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  1,425 1,430 1,381 1,405
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  1,385 1,425 1,371 1,381
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  1,390 1,395 1,367 1,373
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  1,405 1,405 1,370 1,371
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  1,415 1,415 1,384 1,385
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  1,400 1,415 1,394 1,394
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  1,410 1,410 1,395 1,399
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  1,430 1,430 1,399 1,399
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  1,445 1,460 1,350 1,416
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  1,390 1,445 1,347 1,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  1,440 1,440 1,363 1,363
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  1,470 1,470 1,403 1,403
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  1,465 1,490 1,424 1,451
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  1,470 1,470 1,424 1,424
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  1,470 1,475 1,424 1,424
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  1,475 1,480 1,427 1,430
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  1,465 1,475 1,427 1,427
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  1,490 1,495 1,443 1,443
SEK نرخ کرون سوئد در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  1,475 1,515 1,338 1,461
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.