نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/4 تا 1398/1/3تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  2,470 2,470 2,354 2,354
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  2,465 2,485 2,354 2,354
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  2,465 2,465 2,354 2,354
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  2,425 2,465 2,350 2,354
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  2,395 2,435 2,359 2,361
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  2,415 2,415 2,366 2,367
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  2,430 2,440 2,384 2,386
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  2,430 2,435 2,395 2,395
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  2,435 2,435 2,353 2,395
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  2,380 2,435 2,350 2,353
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  2,410 2,410 2,353 2,355
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  2,435 2,435 2,369 2,369
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  2,455 2,455 2,397 2,399
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  2,430 2,455 2,400 2,415
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  2,435 2,435 2,400 2,400
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  2,455 2,455 2,398 2,400
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  2,500 2,525 2,339 2,425
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  2,405 2,500 2,337 2,339
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  2,485 2,485 2,358 2,362
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  2,540 2,540 2,421 2,421
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  2,515 2,565 2,484 2,504
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  2,545 2,545 2,484 2,484
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  2,570 2,570 2,484 2,484
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  2,595 2,595 2,492 2,494
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  2,570 2,595 2,506 2,506
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  2,620 2,620 2,533 2,537
TRY نرخ لیر ترکیه در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  2,595 2,660 2,354 2,570
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.