نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  2,420 2,425 2,368 2,368
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  2,440 2,445 2,411 2,411
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  2,450 2,450 2,425 2,438
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  2,475 2,475 2,438 2,438
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  2,530 2,530 2,448 2,473
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  2,475 2,530 2,474 2,525
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  2,490 2,495 2,453 2,474
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  2,540 2,540 2,469 2,476
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  2,570 2,615 2,505 2,528
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  2,510 2,575 2,505 2,505
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  2,505 2,530 2,491 2,505
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  2,495 2,510 2,477 2,495
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  2,500 2,512 2,455 2,506
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  2,480 2,510 2,457 2,491
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  2,505 2,530 2,472 2,472
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  2,460 2,505 2,447 2,491
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  2,460 2,460 2,447 2,447
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  2,455 2,465 2,424 2,447
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  2,405 2,455 2,391 2,438
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  2,420 2,420 2,386 2,391
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  2,425 2,425 2,396 2,415
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  2,415 2,425 2,379 2,412
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  2,380 2,415 2,379 2,379
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  2,380 2,385 2,375 2,379
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  2,405 2,405 2,375 2,379
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  2,395 2,405 2,367 2,381
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  2,410 2,410 2,386 2,386
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.